تجزیه و تحلیل روان کننده
تجزیه و تحلیل جامع روان کننده برای یک فرآیند تولید ایمن و بهینه

روان کننده های تمیز و منطبق با استاندارد برای یک فرآیند تولید کارآمد ضروری هستند. روان کننده ها در طول کاربرد تغییر شکل می دهند و در کاربردهای دمای بالا می توانند زودتر از موعد تخریب شوند. آلودگی با آب، گرد و غبار، ذرات سایش یا موارد مشابه، می تواند روان کننده ها را به یک خطر برای سلامتی و ایمنی تبدیل کند. حتی کوچکترین آثار سایش ذرات می تواند به طور قابل توجهی کارایی دستگاه را کاهش دهد و به محیط زیست و همچنین تولید زیست محیطی به دلیل جایگزینی غیر ضروری و نابهنگام روان کننده آسیب برساند.

رفتار روانکار و تأثیر آن بر فرآیند تولید را می توان با استفاده از نمونه گیری انتخابی روانکار و آنالیز دقیق محاسبه کرد. به این ترتیب می توان از خرابی یا خرابی های زودرس قطعات خطرناک جلوگیری کرد. یک تجزیه و تحلیل اساسی دقیقاً محتوای ذرات سایش در روان کننده را تعیین می کند و اطلاعاتی در مورد رفتار در حال اجرا و همچنین شرایط عملیاتی ارائه می دهد، بدون اینکه باعث از کار افتادن طولانی دستگاه یا جداسازی دستگاه وقت گیر شود.

خدمات ما شامل تجزیه و تحلیل روان کننده زیر است:

    روغن های معدنی و مصنوعی
    گریس ها
    خمیرهای مونتاژ


تجزیه و تحلیل بلبرینگ
شناسایی، بازرسی و جلوگیری از آسیب از طریق تجزیه و تحلیل دقیق بلبرینگ