Compguard FG 32

روغن کمپرسور کاملا مصنوعی برای فواصل طولانی تعویض روغن تا 4000 ساعت. Compguard FG 32 دارای تاییدیه InS/H1 است و برای طیف وسیعی از دمای عملیاتی مناسب است.