هوانوردی و هوافضا

روان کننده های مادام العمر برای صنعت هوافضا: حفاظت از سایش طولانی مدت و مصرف کم انرژی
در هوافضا، اجزای هواپیما در معرض تغییرات مکرر فشار و دما و همچنین بارهای ضربه ای و ارتعاشات زیاد هستند. در چنین تنشی، اصطکاک و سایش ناشی از آن همزمان با رطوبت و/یا آلودگی منجر به آسیب های اولیه اجزا می شود. به منظور اطمینان از ایمنی پرسنل هوانوردی و مسافران، نگهداری هر جزء از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از روان کننده های باکیفیت، کارآمد و آزمایش شده در میدان می تواند عمر مفید قطعات هواپیما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و هزینه های نگهداری و تعمیر را به حداقل برساند. آزمایشگاه LUBCON و روان کننده های تخصصی آزمایش شده در میدان مخصوصاً برای کاربردهای هوافضا توسعه یافته اند. آنها در محدوده دمایی گسترده ای مناسب هستند و به دلیل ظرفیت حمل بار بالا، در برابر بارهای فشار متفاوت مقاومت می کنند. حفاظت قابل اعتماد در برابر اصطکاک و خوردگی فرسایشی، در ترکیب با عمر طولانی، عملکرد ایمن و قابل اعتماد هواپیما را امکان پذیر می کند. به عنوان مثال، برای روانکاری گیربکس های محرک چرخشی در فلپ های فرود، توصیه می شود از Turmogrease Li AzR مطابق SAE AMS 3057 یا ZF B831 استفاده کنید. هنگام انتخاب روانکار مناسب برای کاربرد خود به تجربه طولانی متخصصان روان کننده ما در LUBCON اعتماد کنید.