کمپرسورها

حفاظت از سایش برجسته برای حداکثر ایمنی کار در کمپرسورها کمپرسورها در بسیاری از مناطق مختلف مانند صنایع غذایی استفاده می شوند. از هوای فشرده می توان به عنوان مثال استفاده کرد. برای شیرهای پنوماتیک و پیستون یا برای خشک کردن و تمیز کردن. طیف گسترده محصولات LUBCON شامل چندین روغن با کیفیت غذایی H1 برای انواع مختلف کمپرسور مانند کمپرسورهای پره دوار، پیستونی و کمپرسورهای اسکرو می باشد.

کمپرسورهای اسکرو

کمپرسورهای پره ای دوار