پیچ کنترل

  
کنترل گام، واقع در ریشه پره های روتور، جزء حیاتی کل توربین بادی است. به منظور تنظیم قدرت و در صورت لزوم ترمز آیرودینامیکی روتور، کنترل گام، زوایای تیغه را با قدرت باد در سرعت تیغه روتور تا 200 کیلومتر در ساعت تنظیم می کند. قطعاتی مانند بلبرینگ تیغه یا حلقه چرخان باید نیروها و بارهای زیادی را تحمل کنند. دماهای پایین، ریز ارتعاشات، نیروهای گریز از مرکز و همچنین تغییر بارهای استاتیکی و دینامیکی تنها برخی از عوامل تأثیرگذار هستند که بدون روانکاری مناسب می‌توانند منجر به سایش زیاد و خرابی قطعات در مدت زمان بسیار کوتاهی شوند. به لطف خواص روانکاری بهینه و افزودنی های خاص کاربرد روانکارهای LUBCON، عمر طولانی قطعات و همچنین تنظیم ایمن و قابل اعتماد تیغه به دست می آید.

بلبرینگ تیغه (بلبرینگ پیچ)

چرخ دنده درایو

درایو زمین