قطار، ریل و چرخ

 
به خصوص در حمل و نقل ریلی، ترکیبات روان کننده نوآورانه و با دقت انتخاب شده باید الزامات ایمنی بالا را برآورده کند و به طور همزمان سازگار با محیط زیست و به راحتی زیست تخریب پذیر باشد. در همکاری نزدیک و پیوستن به پروژه‌های توسعه با سازندگان وسایل نقلیه و قطعات (OEM)، صاحبان وسایل نقلیه و ریل، اپراتورها و شرکت‌های تعمیر و نگهداری، روان‌کننده‌هایی را با موفقیت توسعه دادیم که در برابر آب و اکسیداسیون مقاوم هستند و خواص بارگذاری و چسبندگی عالی را نشان می‌دهند. این روان کننده های ویژه برای کاربرد در تراموا، مترو و قطار برای برآوردن نیازهای مختلف در بخش حمل و نقل عمومی و راه آهن طراحی شده اند.

انتخاب صحیح روان کننده در ترکیب با دستگاه کاربردی مناسب، ضمن در نظر گرفتن شرایط مختلف عملیاتی و محیطی، روانکارهای LUBCON را قادر می سازد تا نیازهای شدید را در شرایط اصطکاک بحرانی، به عنوان مثال بین چرخ ها و ریل ها برآورده سازند.