روانکاری شیر های آب آشامیدنی
شیرآلات آب در بخش های مختلفی استفاده می شود: خانگی، صنعتی، خوراکی، سرویس های بهداشتی و غیره. به طور همزمان، آنها باید از سایش، ترک خوردن یا خوردگی در مدت زمان طولانی جلوگیری کنند. تماس با آب آشامیدنی مشخصات خاصی را برای روان کننده تعیین می کند. روان کننده های مخصوص شیرهای آب LUBCON در برابر دما و فشار مقاوم هستند، در شرایط مرطوب اثر آب بندی خوبی دارند، طعم و بو خنثی و از نظر فیزیولوژیکی بی اثر هستند. روان کننده ها دارای ثبت NSF/InS برای محصولات H1 هستند و برای کاربردهایی مناسب هستند که در آن تماس تصادفی با مواد غذایی قابل اجتناب نیست.

گریس ها

روغن ها