آشکارساز سطح نقطه‌ای - سنسور خازنی Capanivo® - CN 8100

  این ترکیب وجود ندارد

  افزودن به سبد الان بخر

  آشکارساز سطح خازنی Capanivo® 8100 در مخازن ذخیره و پردازش به عنوان یک آشکارساز کامل ، تقاضا و خالی در همه مایعات


  شرایط و ضوابط


  کاربرد

  آشکارساز سطح خازنی Capanivo® 8100 در مخازن ذخیره و پردازش به عنوان یک آشکارساز کامل ، تقاضا و خالی در همه مایعات استفاده می شود. با توجه به نسخه های مختلف پروب ، یک راه حل مناسب برای هر تنظیم نصب پیدا می شود. یک ساختار قوی اجازه می دهد تا در دمای فرایند تا +125 درجه سانتی گراد و فشار بیش از حد تا 25 بار کار کنید.

  ویژگی‌ها

  • راه اندازی ساده بدون تنظیم در محیط

  • هیسترزیس قابل تنظیم از تعویض غیر ضروری جلوگیری می کند و در نتیجه عمر مفید سیستم را افزایش می دهد

  • نتایج اندازه گیری قابل اطمینان حتی با مواد چسبنده قوی