آشکارساز پیوسته - سنسور راداری NivoGuide® - NG 3100

  این ترکیب وجود ندارد

  افزودن به سبد الان بخر

  سنسور راداری هدایت شده NivoGuide® NG 3100 برای اندازه گیری سطح به صورت پیوست در اندازه‌گیری موجودی جامدات فله


  شرایط و ضوابط


  کاربرد

  سنسور راداری هدایت شده NivoGuide® NG 3100 برای اندازه گیری سطح به صورت پیوست در اندازه‌گیری موجودی جامدات فله از Dk 1.5 به بالا استفاده می‌شود. محدوده اندازه گیری بزرگ تا ارتفاع یک ظرف 75 متر کاربرد داشته و بسیاری از جامدات فله را پوشش می‌دهد. عملکرد شروع سریع، و سیستم‌های جادویی تنظیم خودکار، راه اندازی آن را ساده و ایمن می‌کند.

  ویژگی‌ها

  • راه اندازی و تشخیص ساده، با ابزارهای و نرم افزاری گرافیکی

  • سنسور بدون تعمیر و نگهداری

  • استفاده در شناورهای باریک