کابینت کنترل - NivoTec® - NT 2000

  این ترکیب وجود ندارد

  افزودن به سبد الان بخر

  شرایط و ضوابط


  کاربردها

  سیستم کابینت کنترل NivoTec NT 2000 برای تعیین سطح و مانیتور کردن مخزن با استفاده از LED و چراغ طراحی شده است. این سیستم بسیار ساده و پر کاربرد است. این سیستم تنها برای سیلوهای که از سیستم‌های سنسوری انالوگ استفاده می‌کنند طراحی شده است. کابینت کنترل NivoTec NT 2000 دارای امکاناتی برای تعیین سطح بیشینه یک سنسور بوده و با استفاده از سیستم آژیر خود اپراتور را از پر شدن مخزن مطلع می‌کند.

  ویژگی‌ها

  • نمایش ساده سطح با استفاده از چراغ‌های LED

  • جلوگیری از سرریز مخزن با استفاده از آژیر خط مبتنی بر شاخص سطح

  • سادگی نسب سیستم