آشکارساز سطح نقطه‌ای - سنسور سوئیچ لرزان سطح Vibranivo® - VN 1040

  این ترکیب وجود ندارد

  افزودن به سبد الان بخر

  چنگال ارتعاشی Vibranivo® VN 1040 در ظروف ذخیره سازی و پردازش به عنوان یک آشکارساز کامل و مورد نیاز در بسیاری از مواد فله خشک و آزاد


  شرایط و ضوابط


  کاربرد

  چنگال ارتعاشی Vibranivo® VN 1040 در ظروف ذخیره سازی و پردازش به عنوان یک آشکارساز کامل و مورد نیاز در بسیاری از مواد فله خشک و آزاد استفاده می شود. کاوشگر اندازه گیری به عنوان کیتی برای لوله انعطاف پذیر با طول کابل 1500 میلی متر و 4000 میلی متر در دسترس خواهد بود. بنابراین ، خود مشتری طول پروب را با طول لوله تعریف می کند.

  ویژگی‌ها

  • سنسور بدون تعمیر و نگهداری برای استفاده در بسیاری از مواد فله

  • انعطاف پذیری در طول پروب به دلیل کیت خود مونتاژ

  • سوئیچ محدود کننده سطح وصل و بازی را بدون کالیبراسیون انجام دهید