Turmofluid 300 OM – 400 ml aerosol

     مشاهده محصولات    

Turmofluid 300 OM – 400 ml aerosol

روان کننده کاملا مصنوعی و چسبنده برای درایوهای دنده باز، چرخ های دندانه دار، زنجیر، راهنماها و طناب های سیم. روغن بسیار چسبناک و مقاوم در برابر فشار بالا حتی در دماهای پایین نیز سیال می ماند و هیچ گونه باقیمانده جامد باقی نمی گذارد.