Turmofluid HLP 46

روغن هیدرولیک ISO VG 46 مقاوم در برابر پیری مبتنی بر روغن های معدنی با محافظت عالی در برابر سایش و خوردگی، حتی در بارهای شدید.