Turmofluid LMI 300

روغن چند منظوره شفاف در برابر آب برای فشارهای بالا، رفتار نفوذ عالی را نشان می دهد. کربن نمی کند، شکننده نمی شود، لایه ایجاد نمی کند یا پلیمریزه نمی شود و یک لایه روان کننده خشک به جا می گذارد که تجمع گرد و غبار را کاهش می دهد.