Turmofluid TTO 12

این روغن هیدرولیک ویژه با دمای پایین، ویسکوزیته خود را حتی در دماهای مختلف حفظ می کند. ویسکوزیته 13.4 mm2/s در +40 درجه سانتیگراد است. بنابراین این روغن برای کاربرد در سیستم های هیدرولیک مناسب است. g در هواپیماها در برابر فشار، اکسیداسیون و سرما مقاوم است، در برابر خوردگی محافظت می کند و از ثبات ویسکوزیته بالایی برخوردار است. کاربرد در دماهای پایین تا نقطه ریزش 60- درجه سانتی گراد امکان پذیر است.