Turmofluid TTO 24

این روغن هیدرولیک ویژه با دمای پایین، ویسکوزیته خود را حتی در دماهای مختلف حفظ می کند. ویسکوزیته 26 میلی متر مربع بر ثانیه در +40 درجه سانتی گراد است. بنابراین این روغن برای کاربرد در سیستم های هیدرولیک مناسب است. g در هواپیماها در برابر فشار، اکسیداسیون و سرما مقاوم است، در برابر خوردگی محافظت می کند و از ثبات ویسکوزیته بالایی برخوردار است. کاربرد در دماهای پایین تا نقطه ریزش 60- درجه سانتی گراد امکان پذیر است.