Turmofluid VAC Series

روغن‌های با کارایی بالا، موجود در کلاس‌های مختلف ISO-VG، حاوی هیدروکربن‌های بسیار تصفیه‌شده برای روان‌کاری پمپ‌های خلاء در کاربردهای خلاء کم و متوسط تا 5 x 10-3 bis 10-5 mbar.