Turmogearoil 68 OM

مخصوصاً دنده جاذب فشار، مقاوم در برابر پیری و روغن هیدرولیک ISO VG درجه 68 با بسته افزودنی محافظ سایش. روغن ویژه EP به دلیل افزودنی‌های آلی فلزی، محافظت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا، محافظت در برابر خستگی شدید و فواصل طولانی تعویض روغن را ارائه می‌کند.