Turmogrease HDC 5

صابون کمپلکس کلسیم سولفونات مقاوم در برابر مواد معدنی، به ویژه آب، محیط و دما برای روانکاری غلتک ها و یاتاقان های ژورنال در معرض لرزش، ضربه و فشار. گریس ظرفیت حمل بار قابل توجهی بالا و محافظت در برابر خوردگی بسیار خوبی را ارائه می دهد. میل فلزی بالایی دارد و در برابر اصطکاک و سایش محافظت می کند.