Turmogrease N 3

گریس مخصوص PAO/ester چند منظوره با مقاومت بالا در برابر آب، بخار و مواد پاک کننده. حداکثر پایداری دما را نشان می دهد و به ویژه برای روانکاری طولانی مدت و طول عمر موتورهای الکتریکی در پردازش پنبه و همچنین تکمیل پارچه مناسب است.