Turmogrease N 4602 plus

گریس یاتاقان مقاوم در برابر فشار و دما بر اساس روغن های مصنوعی. گریس با کارایی بالا محافظت عالی در برابر سایش و خوردگی ارائه می دهد، به ویژه در برابر رسانه ها مقاوم است و می تواند در طیف وسیعی از دما مورد استفاده قرار گیرد.