Turmopast MA 2

خمیر مونتاژ مقاوم در برابر فشار با محافظت بالا در برابر خوردگی سه‌گانه و همچنین اصطکاک و خوردگی فرسایشی. افزودنی‌های انتخاب‌شده ویژه، یاتاقان‌های غلتکی و ژورنال محافظت‌شده بهینه را امکان‌پذیر می‌کنند که در معرض فشار زیاد و بارهای ضربه‌ای و همچنین حرکات ارتعاشی و نوسانی هستند.