Turmosynth VG 2 – 500 ml aerosol

     مشاهده محصولات    

Turmosynth VG 2 – 500 ml aerosol

پاک کننده جهانی ثبت شده NSF H1 با خاصیت روان کنندگی. با استفاده از آن یک فیلم روان کننده بادوام به جا می گذارد و به عنوان مثال به عنوان محافظ در برابر خوردگی یا بهبود جداسازی قطعات دستگاه عمل می کند.