Turmosynthgrease AL Series

     مشاهده محصولات    

Turmosynthgrease AL Series

گریس های چند منظوره بر پایه روغن های غذایی و صابون مخصوص آلومینیوم، مناسب برای تمامی راهنماها، اجزای کشویی و همچنین بلبرینگ ها. گریس های چسبنده دارای محدوده دمایی وسیعی هستند و بنابراین برای کاربرد در فرآوری مواد غذایی مناسب و تایید شده اند.