Turmosynth VG 4800 – 500 ml aerosol

     مشاهده محصولات    

Turmosynth VG 4800 – 500 ml aerosol

روان کننده چسبنده با ویسکوزیته بالا روی پایه روغن سفید با پایداری بار بالا و محافظت دائمی در برابر سایش و خوردگی. در طیف وسیعی از دما مناسب است. روانکاری خود را حتی در دماهای پایین حفظ می کند و از تشکیل رسوب جامد جلوگیری می کند.