Turmosynthgrease LT 300

گریس با دمای پایین با محافظت از سایش بسیار خوب، ظرفیت حمل بالا، میل ترکیبی فلزی بالا و عمر طولانی در دمای منفی تا -54 درجه سانتیگراد.