Turmosynthoil GV 32 clean

     مشاهده محصولات    

Turmosynthoil GV 32 clean

روغن کاملا مصنوعی با افزودنی های ضد میکروبی برای جلوگیری از رشد میکروبی در روان کننده. Turmosynthoil GV 32 clean از سایش و خوردگی محافظت می کند و در برابر اکسیداسیون مقاوم است. در مقایسه با محصولات مبتنی بر روغن معدنی، این محصول را می توان در محدوده دمای عملیاتی وسیع تری استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگر، این روان‌کننده گواهی H1 را می‌توان برای روان‌کاری سیستم‌ها و زنجیره‌های پنوماتیک یا هیدرولیک استفاده کرد: هر جا که به تمیزی بالایی نیاز باشد و رشد میکروب‌های بیماری‌زا و آلودگی میکروبی، به‌ویژه توسط قارچ‌های کپک مانند Fusarium oxysporum، خطر