Turmosynthoil PG Series

روغن‌های دنده مصنوعی با کارایی بالا بر پایه پلی‌گلیکول‌ها با تأیید درجه مواد غذایی NSF/H1 برای فواصل طولانی‌تر تعویض روغن و محافظت از سایش بالاتر حتی در بارهای بالا. این روغن ها ضریب اصطکاک پایینی دارند و پایداری دمایی بسیار خوبی از خود نشان می دهند.