Turmotemp II/400 VAC 2

گریس خلاء برجسته و مقاوم در برابر دما بر پایه PFPE با خاصیت روان کنندگی و آب بندی بسیار خوب. بسیار سازگار با مواد است، تلفات تبخیر بسیار کم دارد و برای روغن کاری با گریس پمپ های وکیوم با وکیوم نهایی تا 10-6 میلی بار مناسب است.