Turmotemp LM 801-50

این روان کننده ویژه مزایای روغن های پایه پرفلورینه شده پایدار شیمیایی و حرارتی را با خواص عالی صابون های فلزی ترکیب می کند. تحت بار حرارتی یا مکانیکی، به ناحیه تماس برمی گردد، سایش را به حداقل می رساند و بنابراین برای روانکاری راهنماها و چفت ها در صنعت هوانوردی بسیار مناسب است. محدوده دما بین -60 درجه سانتیگراد تا +220 درجه سانتیگراد است. روان کننده مقاومت شیمیایی بالایی در برابر اکثر حلال ها دارد اما در برابر هیدروکربن های فلوئوردار نه.