Turmotemp LP 2502

گریس با دمای بالا، بر پایه روغن های پلی اتر پرفلورینه (PFPE) با صابون مخصوص لیتیوم، دارای محافظت عالی در برابر سایش و خوردگی. به ویژه در برابر دما مقاوم است و ظرفیت حمل بار عالی را حتی تحت تأثیر شدید آب و بخار فراهم می کند.