Turmotempoil 400 Series

روان کننده های مصنوعی با کارایی بالا با پایه PFPE و تاییدیه درجه مواد غذایی NSF/H1. روغن های پمپ خلاء مقاوم در برابر فشار و مواد شیمیایی دارای خواص روانکاری عالی در دماهای بالا هستند و فواصل روانکاری طولانی را امکان پذیر می کنند.