Turmotempoil VAC 46

روغن پمپ خلاء مبتنی بر PFPE، مقاوم در برابر اکسیداسیون و دما از سری Turmotempoil VAC. روغن دارای نرخ تلفات تبخیر پایین، نقطه ریزش پایین است و نسبت به الاستومرها خنثی است.