Turmowoodoil MKP Cleaner

یک مایع تمیزکننده دستی است که بر اساس روغن‌های استری انتخاب شده ویژه برای نگهداری زنجیره‌ها و همچنین زنجیره‌ها و میله‌های خمشی استفاده می‌شود. روغن مقاوم در برابر دما خواص مرطوب کنندگی خوبی دارد، رسوبات قدیمی را در نقاط اصطکاک حل می کند و به خوبی در برابر سایش محافظت می کند.