Ultratherm LS 1002

این روان کننده منحصر به فرد بر اساس روغن های پرفلورینه (PFPE) و صابون لیتیوم ویژه ساخته شده است. تحت بار حرارتی یا مکانیکی، روان کننده به ناحیه تماس برمی گردد و در نتیجه سایش را به حداقل می رساند. در هوافضا از این محصول برای کاربردهای خاص استفاده می شود. g محرک آسانسور زمین.