آژند تجارت رسام نسخه اودو 14.0-20220915

اطلاعات درباره‌ی آژند تجارت رسام instance of Odoo, the ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

فروش
From quotations to invoices
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
CRM
Track leads and close opportunities
وبسایت
Enterprise website builder
انبارداری
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
خرید
Purchase orders, tenders and agreements
پایانه فروش
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
پروژه
Organize and plan your projects
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
هزینه ها
Submit, validate and reinvoice employee expenses
مرخصی
Allocate time off and follow time off requests
کارمندان
Centralize employee information
Dictionary
An Odoo dictionary app to build a dictionary and manage it
آموزش الکترونیکی
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی اداره و انتشار دهید
بحث
Chat, mail gateway and private channels
مخاطبان
Centralize your address book
گاهشمار
Schedule employees' meetings
بلاگها
Publish blog posts, announces, news
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
یادداشت‌ها
Organize your work with memos
مدیریت مهارتها
مهارتها، دانش و رزومه کارمندانتان را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
دریافت کننده پرداخت پی پل
Payment Acquirer: Paypal Implementation